Witamy na stronach OSK Corridabiuro@oskcorrida.pl

Znajdz kurs dla siebie / Wybierz najlepsze opcje dla siebie, odezwiemy się z propozycją

Nasze Kursy Nauki Jazdy

Kurs Kategorii B

uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla. Pojazd, o którym mowa wyżej może mieć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony

Kategoria B prawa jazdy uprawnia także do kierowania ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym. Szkolenie podstawowe można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Wymagana wtedy pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Kurs obejmuje część teoretyczną ( 30 godzin lekcyjnych) i praktyczną ( 30 godzin zegarowych). Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym.